Podzemí

n01_640Pod budovou a nádvořím zámku se nachází tři patra sklepů, chodeb a schodišť. Tyto prostory jsou unikátní zejména svou rozlehlostí. Ukrývají se zde základy dvou starších objektů – komendy řádu německých rytířů z 13. století a renesančního zámku ze století 16. Obě tyto stavby víceméně kopírovaly půdorys dnešního barokního zámku.

n02_480_02


Vstup z barokní části do prostor původního paláce středověké komendy řádu německých rytířů, kde se dochovalo několik gotických stavebních prvků. Například část schodiště, či kamenný portál z 15. století.Dvě gotická střílnová okénka ústící do příkopu na severní straně zámku jsou také pozůstatkem původní stavby.

n03_480_02Většina sklepů byla vybudována nebo přestavěna podle plánů Domenica Martinelliho jako základ stavby barokního zámku a zároveň jako hospodářské zázemí. Rodu Kouniců tyto prostory sloužily zejména ke skladování potravin či steliva a krmiva pro koně a dobytek. V dalších částech byla vybudována například kuchyně s přilehlou pekárnou, panská lázeň a další.

n04_640_01

n05_640_01


Pece barokní pekárny byly nalezeny během stavebně-historického průzkumu v 70. letech.
Prohlídková trasa v podzemí prochází dvěma patry, z nichž to první obsahuje expozici věnovanou stavebně-historickému vývoji objektu, nejdůležitějším událostem z historie města Slavkov u Brna a osobnostem spjatým se zámkem či městem. Návštěvníci se zde seznámí také s řemesly, řemeslnými cechy a tehdejším životem ve městě.
n06_640 n07_480
Figuríny rozmístěné po celé prohlídkové trase prvního podzemního patra dokumentují styl oblékání jednotlivých společenských vrstev v různých dobách.
n08_480 n09_480 n11_480
Řemeslníci, rolníci a další obyvatelé města jsou vybaveni náčiním a dalšími atributy.
n12_480 n13_218
n14_218
V druhém podzemním patře návštěvníkům představujeme mučírnu vybavenou replikami mučících nástrojů (zapůjčenými skupinou historického šermu Štvanci), dále výstavní prostory využívané ke krátkodobým či dlouhodobým výstavám a lapidárium obsahující kamenné artefakty svezené ze zámku, parku, města a hranic panství rodu Kouniců.
n15_480 n16_480
n17_480
V místnosti věnované tortuře průvodce návštěvníka seznámí s použitím jednotlivých nástrojů.
n18_480 n19_480 n21_480
Velice zajímavé prostory druhého podzemního patra přímo vybízí k pořádání výstav.
n22_480 n23_480 n24_480
V temných sklepech, chodbách a na schodištích našly své útočiště kolonie netopýrů a vrápeníků.
n25_480 n26_480
n27_480 

Aktuality

slavkovský zámek

banner

 
contact