Rod Kouniců

Roku 1509 získali slavkovské panství pánové z Kounic, kteří jej drželi více jak 400 let.

Oldřich +1519

Petr +1555

Oldřich *1539 +1570

Oldřich *1569 +1617

Lev Vilém *1614 +1655 (zakladatel moravské větve)

Dominik Ondřej *1654 +1705

Maxmilián Oldřich *1679 +1746

Václav Antonín *1711 +1794

Arnošt Kryštof *1737 +1797

Dominik Ondřej *1740 +1812

Alois Václav *1774 +1848

zámek přebírají Kounicové z české větve

Michal Karel *1803 +1852

Albrecht *1829 +1897

Václav *1848 +1913

Eugen *1841 +1919

Rodová hrobka Kouniců byla zbudována pod jižní kaplí kostela Arnoštem Kryštofem v roce 1795. V témže roce do ní byly uloženy ostatky kancléře Václava Antonína Kounice, předtím dočasně umístěné v kryptě u zámecké zahrady, a jeho snachy Marie Leopoldiny z Oettingen-Spielbergu. Dnes se v rodinné hrobce nachází sedm rakví s tělesnými ostatky příslušníků rodu z knížecí moravské a české hraběcí linie.

 

 

 

Aktuality

slavkovský zámek

banner

 
contact