Podzemí

Pod budovou a nádvořím zámku se nachází tři patra sklepů, chodeb a schodišť. Tyto prostory jsou unikátní zejména svou rozlehlostí. Ukrývají se zde základy dvou starších objektů - komendy Řádu německých rytířů z 13. století a renesančního zámku ze století 16. Obě tyto stavby víceméně kopí- rovaly půdorys dnešního barokního zámku.

 

 

Vstup z barokní části do prostor původního paláce středověké komendy Řádu něm. rytířů, kde se dochovalo několik gotických stavebních prvků. Například část schodiště, či kamenný portál z 15.století.Dvě gotická střílnová okénka ústící do příkopu na severní straně zámku, jsou také pozůstatkem původní stavby.

 

Většina sklepů byla vybudována nebo přestavěna podle plánů Domenica Martinelliho jako základ stavby barokního zámku a zároveň jako hospodářské zázemí. Rodu Kouniců tyto prostory sloužily zejména ke skladování potravin či steliva a krmiva pro koně a dobytek. V dalších částech byla vybudována například kuchyně s přilehlou pekárnou, panská lázeň a další.

Pece barokní pekárny byly nalezeny během stavebně-historického průzkumu v 70. letech.

Prohlídková trasa v podzemí prochází dvěma patry, z nichž to první obsahuje expozici věnovanou stavebně-historickému vývoji objektu, nejdůležitějším událostem z historie města Slavkov u Brna a osobnostem spjatým se zámkem či městem. Návštěvníci se zde seznámí také s řemesly, řemeslnými cechy a tehdejším životem ve městě.

 

Figuríny rozmístěné po celé prohlídkové trase prvního podzemního patra dokumentují styl oblékání jednotlivých společenských vrstev v různých dobách.

Řemeslníci, rolníci a další obyvatelé města jsou vybaveni náčiním a dalšími atributy.

V druhém podzemním patře návštěvníkům představujeme mučírnu vybavenou replikami mučících nástrojů (zapůjčenými skupinou historického šermu Štvanci), dále výstavní prostory využívané ke krátkodobým či dlouhodobým výstavám a lapidárium obsahující kamenné artefakty svezené ze zámku, parku, města a hranic panství rodu Kouniců.

V místnosti věnované tortuře průvodce návštěvníka seznámí s použitím jednotlivých nástrojů.

Velice zajímavé prostory druhého podzemního patra přímo vybízí k pořádání výstav.

V temných sklepech, chodbách a na schodištích našly své útočiště kolonie netopýrů a vrápeníků.

 

 

Neuigkeiten

slavkovský zámek

banner

 
contact